blog

سمپل کافه مکانی که زنان در آن آرامش خاطر دارند

در جامعه سنتی که بسیاری از خانواده ها ننگ می دانند کار کردن زنان را در بیرون از خانه و آنان را در خانه محدود کرده اند، شجاعت و سنت شکنی مینا رضایی الهامی است برای زنان که انگیزه بگیرند و دارای استقلال مالی باشند.

مینا رضایی مالک سمپل کافه که مدت سه سال می شود که با هزینه اندکی یک کافه یی را ایجاد کرده است و به باور خودش از این که می خواست کار وبار شخصی داشته باشد انگیزه یی شده است برای ایجاد یک تجارت کوچک، خانم رضایی به این باور است که برای داشتن یک تجارت مهم نیست که پول زیادی داشته باشیم« ما می توانیم از یک جای بسیار کم شروع کنیم اما آنچه مهم است داشتن جسارت، پشت کار، تلاش و وقت گذاشتن به کار تجارت است که باید صبر داشته باشیم و این موارد را رعایت کنیم بدون شک در بلند مدت به اهداف خود میرسیم».

 

دراین عصر زمان برخورد های مردم نسبت به کار زنان به طور نسبی تغییر کرده است حالا مردم کم کم کار کردن زنان را می پذیرند و سطح فرهنگی جامعه نسبت به گذشته تا اندازه بلند رفته است، یک قسمتی از جامعه به کار زنان دیدگاه مثبت دارند اما اکثریت آنها مناسب نمی دانند.

 

در سمپل کافه قسمی که دیده می شود بیشترمشتری ها خانم ها، دانشجویان، هنرمندان هستند و بیشتر طبقه سنی بین۱۸ الی ۴۰ ساله هستند که به کافه رفت و آمد دارند. دختران که در کافه برای صرف غذای چاشت و یا صرف صبحانه می آیند سمپل کافه را مکان مصون و آرام بخش یافته اند، آن گونه که دیده شد دختران و پسران در یک فضای پر از آرامش کنارهم نشسته و گفت و شنود می کنند دختران که در دور آن میز نشسته اند دیگر نگران افتیدن چادر بر روی شانه های شان نیستند.

 

وطندار حامی اشتغال زایی و خودکفایی زنان افغان

 

#اشتغال_زایی

#خودکفایی_زنان

#استقلال_زنان

#مذاکرات_صلح_افغانستان

#وطندار_حامی_صلح

peacewithvatandaar#

peacetalk#

afghanwomen#

نوشتن یک نظر